Obchodní podmínky

Před zapůjčením karavanu si důkladně pročtěte celé obchodní podmínky!

Všeobecné podmínky

 • Minimální věk 22 let, min. 2 roky praxe
 • Řidičský průkaz skupiny B pro obytná auta, pokud celková hmotnost jízdní soupravy nepřekročí 3,5t, případně B+E pokud celková hmotnost jízdní soupravy překročí 3,5t
 • Předložení dvou dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz)
 • Zákaz kouření a vstupu domácích mazlíčků
 • Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)
 • V případě poruchy na cestě je zákazník oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonickém odsouhlasení pronajímatele (viz. kontakty), k proplacení je třeba mít řádný daňový doklad
 • V případě nehody přizve zákazník policii, dle současné právní úpravy zpracuje nákres průběhu nehody včetně kontaktů na účastníky nehody a oznámí tuto skutečnost pronajímateli (viz. kontakty)
 • Zákazník hradí všechny pokuty, penále, defekty a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel
 • Zákazník není oprávněn obytný vůz, karavan dále pronajímat a používat ho k účelům, k nímž není určen, např. k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.
 • Při vrácení musí být vnitřní prostor řádně vyčištěn, poplatek za vrácení nevyčištěného vozu činí 1.000,-Kč, při silném znečištění až 5.000,-Kč, vyprázdněná odpadní nádrž, 2x propláchnutá a vyprázdněná kazeta WC – uživatel obsah při vracení nedoplňuje – za nevyprázdněnou odpadní nádrž, nebo kazetu WC poplatek 500,- Kč.
 • Při předčasném ukončení pronájmu, nepojízdnosti obytného vozu, karavanu, odcizení, havárie či jiné události se nájemné nevrací
 • Zákaz vjezdu do Albánie
 • O víkendu a ve svátek lze obytné vozy, karavany půjčovat nebo vracet pouze za příplatek 1.000,- Kč

Platební podmínky

 • Do 5-ti dnů po dočasné rezervaci je nutné zaplatit 40% z celkové částky. Po tuto dobu je karavan pro Vás rezervován zdarma
 • Doplatek nájemného je nutné uhradit nejpozději v den převzetí karavanu, nebo převodem na náš účet, platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím karavanu
 • Vratná kauce (přívěs 20.000,- Kč, obytné auto 25.000,- Kč) je nutná zaplatit hotově před převzetím, nebo převodem na náš účet, platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím karavanu. Kauce může být použita na případné škody, nebo veškeré náklady, které nejsou kryty havarijním pojištěním, případně znečištění atd…
 • V případě vrácení po uplynutí dohodnutého termínu účtujeme 4.000,- Kč přívěs, 8.000,- Kč auto za každý další započatý den
 • Havarijní pojištění vozidla je s 10% spoluúčastí zákazníka, přívěs min. 20.000,-Kč, obytné auto min. 25.000,- Kč.

Storno poplatek

 • Více než 30 dní před termínem 50% ze zálohy
 • 30 – 14 dní před termínem zapůjčení 70% ze zálohy
 • Méně než 14 dní před termínem zapůjčení 100% ze zálohy
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací
 • Při poškození obytného vozu, karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu, může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši

Předání a vracení vozidel

 • Karavany se předávají první den půjčení v 10:00hod. a vracejí poslední den půjčení v 16:00 hod., případně dle dohody obou stran
 • Při předání a převzetí obě strany podepíší předávací protokol

Veškeré zde uvedené informace mají základní informativní charakter a můžou být upřesněny při převzetí a podpisu smlouvy.